- Wykonujemy Pomiary w sieciach typu TN-S, TN-C, TN-CS, TT
- Rezystancji uziemien
- Rezystancji izolacji
- Napiecia dotykowego
- Impedancji petli zwarcia
- Wylacznikow RCD selektywnych i zwyklych o znamionowych pradach od 10,30,100,300,500mA typu AC i A
- Schematy z rozmieszczeniem badanych pkt.,
- wyniki pomiarow w profesjonalnych protokolach
- Posiadamy uprawnienia eksploatacyjne i dozoru.

Ceny według indywidualnej wyceny.