Wykonanie wypustu oświetleniowego - 60 zł
Wkonanie instalacji gniazda 230V - 65 zł
Wykonanie instalacji gniazda siłowego- 400V - 130 zł
Wykonanie instalacji gniazda TV - 100 zł
Wykonanie instalacji gniazda Telefonicznego - 80 zł
Wykonanie instalacji gniazda Internetowego - 120 zł
Montaż oprawy sufitowej - 25 zł
Montaż oprawy ściennej - 20 zł
Montaż gniazda 230v - 9 zł
Montaż włącznika oświetlenia - 8 zł
Montaż rozdzielni 12 modułów wraz z wyposażeniem - 200 zł
Montaż rozdzielni 24 moduły wraz z wyposażeniem - 320 zł
Montaż rozdzielni 36 modułów wraz z wyposażeniem - 400 zł
Pozostałe usługi wyceniamy indywidualnie.

W/wymienione ceny są cenami przykładowymi.
Instalacje niskoprądowe prowadzimy w rurach osłonowych.